Buskøy Laks AS

Buskøy Laks AS (lakseoppdrett) vart starta i 1985 av Jon Midtbø m.fl. Selve oppdrettsanlegget ble plassert på Porlauvika i Salbusundet. Etter en vanskelig oppstart ble Buskøy Laks AS kjøpt opp tidlig på 1990-talet av Leknøyfisk som igjen ble kjøpt opp av selskapet Aqua Farms noe senere. Aqua Farms ble i neste omgang kjøpt opp av Pan Fish. Panfish-gruppa kom inn som stor eigar av flere lakseoppdrett i Solund frå tusenårsskiftet. Dei tok m.a. over eigarskapet Ytrøy Laks og Ytrøy Laksefarm i tillegg til selskapet Aqua Farms. Pan Fish overførte også fleire laksekonsesjonar frå Gulen til Solund p.g.a. sjukdomsproblem ved anlegg i Gulen.

I 2002 dreiv Pan Fish ni oppdrettskonsesjonar i Solund.

Anlegget på Buskøy ble flyttet til en ny lokasjon mellom Årsholmen og Steinevika på østsiden av Buskøy. Samtidig ble det inngått avtale med oss som grunneiere om leie av landfeste på Steinevika mellom Buskøy og Årsholmen. Anlegget på Buskøy produserte ca. 3.000 tonn laks pr. år.  Da oppdrettsselskapet Pan Fish AS gjekk overende ble dei kjøpt opp av et av verdens største oppdrettsselskaper, Marine Harvest. Marine Harvest overtok dei fleste anlegga i Solund bl.a. også oppdrettsanlegget på Buskøy. 

Marine Harvest drev lakseoppdrettsanlegget på Buskøy frem til 2010. Anleggene i oppdrettsnæringen ble stadig større og større. Etterhvert ble oppdrettsanlegget på Buskøy for lite. Marine Harvest flyttet derfor anlegget og avviklet driften på Buskøy i 2010.

Laksoppdrettet til Buskøy Laks på Porlauvika.

Laksoppdrettet til Buskøy Laks på Porlauvika.

Marine Harvest. Lakseoppdrettsanlegget mellom Årsholmen og Steinevika.

Marine Harvest. Lakseoppdrettsanlegget mellom Årsholmen og Steinevika.

Lakseoppdrettet på Porlauvika. Saltbuholmane i bakgrunnen.

Lakseoppdrettet på Porlauvika. Saltbuholmane i bakgrunnen.

Oppdrettsanleget på Steinevika.

Oppdrettsanleget på Steinevika.

Plasseringen av oppdrettsanlegget mellom Steinevika og Årsholmen.

Plasseringen av oppdrettsanlegget mellom Steinevika og Årsholmen.

Buskøy Laks AS på Porlauvika.

Buskøy Laks AS på Porlauvika.